Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΤΑ ΤΡΟΙΚΑΣ & Τ.Χ.Σ.
( ΑΡ. ΚΑΤΑΘ.: 1664231Β 3864046Β 2014/1849 )
----------------------------------------------------
Στην Αθήνα στις έξι ( 6 ) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014) ημέρα
Τετάρτη, κατετέθη ενώπιον του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, η Μηνυτήριος αναφορά του Αρτέμη Σώρρα (16 φύλλα), η οποία έλαβε αριθ. κατάθεσης στο βιβλίο μηνύσεων 1664231Β 3864046Β
2014/1849, κατά των:
1. Αναστασίας Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλο Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
2. Γιώργου Κουτσού, Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.».
3. Αναστάσιου Γάγαλη, Μέλους Εκτελεστικής Επιτροπής του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Α.Ε.»,
4. Χρήστου Σκλαβούνη, προέδρου Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Α.Ε.»,
5. Pierre Mariani, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Α.Ε.»,
6. Ιωάννη Ζαφειρίου, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.»,
7. Stephan Wilcke, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας Α.Ε.»,
8. Wouter Devriendt, μη Εκτελεστικού μέλους Γενικού Συμβουλίου του «Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.» .
9. Βασίλειου Σπηλιωτόπουλου, μη Εκτελεστικού μέλους, Γενικού Συμβουλίου Εκπρόσωπου της ΤτΕ, του «Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε.».
10. Αβραάμ Κ. Γούναρη, μη Εκτελεστικού μέλους, Γενικού Συμβουλίου Εκπρόσωπου του Υπουργείου
Οικονομικών, του ‘’ Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Α.Ε. ‘’ .
11. Πωλ Τόμσεν, ως εκπρόσωπο του ΔΝΤ στην Ελλάδα , κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα στο
Υπουργείο Οικονομικών .
12. Ντέκλαν Κοστέλο, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κατοικοεδρεύοντος στην Αθήνα στο Υπουργείο Οικονομικών,
13. Κλάους Μαζούχ, ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην Ελλάδα,
Στη συνέχεια, σήμερα στις ένδεκα ( 11 ) του μήνα Αυγούστου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τέσσερα (2014) ημέρα Δευτέρα, ο δικαστικός επιμελητής/ Πρωτοδικείου Αθηνών και μετά από γραπτή παραγγελία του κ. Αρτέμιου Β. Σώρρα επίδωσε προς τους:
α. κ. Πρόεδρο «Αρείου Πάγου»,
β. κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου &
γ. κ. Πρόεδρο «Ένωσης Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων» – Αθήνα
προκειμένου να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, ακριβές αντίγραφο από την από 06-08-2014 μηνυτήρια αναφορά που περιγράφεται πιο πάνω του πρώτου.
Συνκοινοποιήθηκαν επίσης οι από 15.05.2014/ Αρ. Επιδ. 12040, 16.06.2014/ Αρ. Επ. 12081 & 01.07.2014/
Αρ. Επ. 12104, 12105, 12106, 12107 εξώδικες δηλώσεις- προτάσεις-προσκλήσεις-διαμαρτυρίες του Αρτέμη Σώρρα προς το ‘’ΤΧΣ‘’ και σε όλους τους επιμέρους αναφερομένους σε αυτούς παραλήπτες, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις επίδοσης προς αυτούς.
Ακριβή αντίγραφα των ανωτέρω επισυναφθήκαν στο αποδεικτικό του δικαστικού επιμελητή και για βεβαίωση συντάχτηκε η σχετική έκθεση, η οποία, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε υπογράφηκε νομίμως ως έπεται .
Αθήνα, 11/ 08/ 2014
SBBCNEWS.COM
------------------------------------------------------------------------------
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟ Τ.Χ.Σ. :