Δευτέρα, 4 Αυγούστου 2014

"ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ":ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ
http://www.symbolaia.gr/_uploads/31ac13ecee639f78ec8067e566e576e3.pdf
[Η περιουσία που σύμφωνα με το κληρονομικό δίκαιο του αστικού μας κώδικα, (άρθρα 1923-1941) και σύμφωνα με το Εθιμικό Δίκαιο των Ελλήνων ορίζεται ως «καταπίστευμα». Υπενθυμίζω πως σύμφωνα με το άρθρο 1 του Αστικού μας Κώδικα, Πηγές Δικαίου αποτελούν οι νόμοι και τα έθιμα. Και πως οι κανόνες του δικαίου, δεν περιλαμβάνονται μόνον στους νόμους αλλά και στα έθιμα.
Πύρινος Έλλην.
Επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ιδιωτικής και το σύνολο της Εθνικής μας περιουσίας περιήλθε στην κατοχή μας ως προϊόν μιας κληρονομικής σχέσης με τους προγόνους μας, οι οποίοι μας το κληροδότησαν ως καταπίστευμα, με τη δέσμευση δηλαδή να το παραδώσουμε ακέραιο στους απογόνους μας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 28 του Αστικού Κώδικα, το είδος αυτό της περιουσίας μας «διέπεται από το δίκαιο της ιθαγένειας που είχε ο κληρονομούμενος όταν πέθανε.» Κατά συνέπεια ακόμη και αν εμείς δηλώσουμε μη Έλληνες, το είδος της περιουσίας μας, ιδιωτικής και εθνικής που αποκτήσαμε ως καταπίστευμα, διέπεται από το Δίκαιο των προγόνων μας.
ΓΙ' ΑΥΤΟ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΥΨΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΑΣ Ε Λ Λ Α Δ Α !!!!!!!!
Γιάννης Δάρας.]